DEKREET

As gevolg van die verklaring van die toestand van epidemiese bedreiging in Namibiё op die 14de Maart
2020, met besorgheid oor die samelewing, en in gemeenskap met die Kerk in Namibië, administreer
ons vandag vir die Aartsbisdom van Windhoek, Bisdom van Keetmanshoop en die Apostoliese
Vikariaat van Rundu die volgende:
1. Geskudeleerde tye van die Heilige Mis moet kanselleer word in alle kerke en kapele van die
Kerk Provinsie van Namibiё. Priesters sal die Heilige Mis in parogie kerke en in kapele vier
volgens die intensies wat alreeds vir hierdie dae bepaal was, sonder die deelname van die
gemeente (sine populo). Terselfdertyd moedig ons aan om die Heilige Mis tot eer van die
Goddelike Barmhartigheid te vier vir die siekes, mense in doodsgevaar, mediese personeel en
dat die epidemie nie verder sal versprei nie. Vir pastorale redes gee ons toestemming dat die
Heilige Mis deur dieselfde selebrant twee keer op dieselfde dag vir hierdie week, opgedra mag
word.
2. As gevolg van die besluit dat die Heilige Mis sonder die deelname van die gemeente gevier
moet word, gee ons toestemming aan alle gelowiges in die Kerk Provinsie van Namibië en
ander persone wat in die Bisdomme van Namibië woonagtig is, dispensasie van die verpligting
om Sondag Heilige Mis by te woon. Verder herinner ons u, sover dit moontlik is, om die
Eucharistie deur die internet by te woon.
3. Die kruisweg moet in alle kerke en kapele opgeskort word. Ons herinner u ook om alle retrete
en parogie missies op te skort, asook reise, formasievergaderings en gemeenteraads
vergaderings.
4. Die viering van die Heilige Week (Triduum) moet beperk word tot die dienste op die
kerkperseel en tot ‘n baie beperkte getal mense. Die Palm Sondag prosessie moet kanselleer
word.
5. Begrafnis seremonies begin en eindig net in die begrafplaas in die teenwoordigheid van die
onmiddelike familie (nie meer as 50 mense nie). Heilige Mis vir begrafnisse mag op die dag
van die begrafnis gevier word, maar sonder die deelname van die gemeente of op ‘n latere
datum, afhangend van die reëlings wat getref is met die familie van die afgestorwene.
6. Dit word aanbeveel om kerke oop te hou vir individuele gebed, maar met diensverstaande dat
daar nie meer as 50 mense opslag in die kerk moet wees nie. Hulle moet die afstand hou wat
deur die Wêreld Gesondheids Organisasie aanbeveel is.
7. Dit word aanbeveel om ernstige voorsorgmaatreels te neem (bv. die afstand) in die biegkamer
wanneer die Sakrament van die Bieg gevier word.
8. Ons moedig priesters, kloosterlinge en gelowiges aan om die rosekrans in hulle
gemeenskappe en familiehuise elke dag op ‘n geskikte tyd te bid om die epidemie te beëindig.
9. Ons suspendeer die bediening van die buitengewone bedienaars van die Heilige Kommunie tot
verdere kennisgewing. Inteendeel moet priesters na die huise van siek persone slegs wanneer
hulle in doodsgevaar verkeer gaan, en altyd die nodige voorsorgmaatreëls tref.
10. Hierdie ordonnansies is bindend tot die 14 April 2020. Die Dekreet moet in alle Kerke en
Kapele op Sondag 22 Maart 2020 (Woensdag 18 Maart 2020) gelees word.
Uitgeruik in Windhoek, op die 17 Maart 2020

NKBK – President Aartsbiskop Liborius Ndumbukuti Nashenda OMI
(Namens Biskop Josef Shikongo OMI, Rundu; Biskop Willem Christiaans OSFS, Keetmanshoop)